SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Karlstads Gymnastikförening
Rörelse hela livet

Historik

Föreningens tillkomst daterar sig till mars månad 1923. Sammanslutningar för bedrivande frivillig gymnastik hade dock funnits tidigare. Sålunda berättar Major Gerhard Winroth om en "gubbavdelning", som med liv och lust gymnastiserade på morgnarna mellan 7 och 8. Detta så tidigt som år 1899. Major Winroth fungerade en tid som ordförande i Svenska Gymnastikförbundet och var KGF´s orförande 1925-26. En av de äldsta trupperna var den av Kapten K Widing ledda "manliga motionsklubben". 

Hösten 1922 startade gymnastikdirektör Elsa Hellgren flickklubben "Raska töser". Någon enhetlig organisation för den frivilliga gymnastiken fanns dock ej. Troligen var det förberedelserna för den stora nordiska gymnastik-festen i Göteborg, utställningsåret 1923, som kom att påskynda utvecklingen. Efter ett föredrag betitlat "lingiska gymnastiken såsom ett led i sund fysisk fostran" hållet av Värmlands Gymnastikförbunds ordförande Sven Söderlund, bildades en interimsstyrelse med uppgift att snarast sammankalla intresserade för bildandet av en allmän gymnastikförening.


Karlstads Gymnastikförening bildas

Den 26 mars 1923 hölls konstituerande sammanträde med första styrelsen som fick följande utseende: Major Rudolf Berg (ordförande), Kamrer Gösta Lundin (vice ordf), Bokhållare Gösta Norbäck (kassör), Folkskollärare Sigurd Gustavsson (sekr), Ingenjör Gunnar Brolin samt KGF´s gymnastikledare.


Föregångare till Sundstalägret

Badlägret som KGF drev för barn i många år startades sommaren 1934. Det som realiserade planen var dåvarande föreningens ordförande Gustav Wase, v ordf Erik Gedda samt gymnastikdirektör Elsa Hellgren. Badlägret var då förlagt till Alsters strandområde. Denna plats hade då kostnadsfritt upplåtits av Disponent Tjerneld. Gymnastikdirektör Rakel Swärd blev den första lägerchefen. I början av 40-talet flyttades lägret till Bomstadsbadet. Lägerchefen var här under en följd av år Fru Ella Lundin. Lägret drevs genom medel från Barnensdagsföreningen samt anslag från Karlstad Stad. 1971 övertog Karlstad Stad driften och skötseln av lägret, som flyttades till Örsholmsbadet. Fullständig enhet rådde mellan staden och gymnastikföreningen i denna angelägenhet.


Barngympa startade

Barngymnastiken inleddes 1931. Den som dragit ett tungt lass för barngymnastiken och som ensam ledde flera grupper per vecka under många år är Eivor Elmén. Senare tillkom ett flertal goda ledare vid henne sida.


SM-silver i lag 1952

1933 kom två unga duktiga ledare in i bilden, gymnastikdirektörerna Rakel Swärd och Klas Thoresson. De fick snabbt fram utmärkta elittrupper. Den kvinnliga fick följande år representera Sverige vid den Nordiska Gymnastikfesten i Stavanger i Norge. Den första stora triumfen för KGF´s tävlingsgymnastik skedde troligtvis 1952, då de tre KGF-gymnasterna Bo Klint, Gunnar Gustavsson och Karl-Axel Lundberg placerade sig som 2:a i lag vid SM i Göteborg. Gunnar Gustavsson och Karl-Axel Lundberg ingick för övrigt i Riks-elittrupperna vid Lingiaden i Stockholm 1949.


KGF blir känt utomlands

En uppvisningsgrupp som mer än någon annan skulle göra Karlstad känt i gymnastiksammanhang började växa fram under krigsåren. Vi tänker på "Solstads-flickorna", som även gjorde vårt namn känt utomlands. Det började redan 1942 då en liten grupp små flickor 8-10 år blev stommen i den framtida uppvisningstruppen. Vid Falu Gymnastikgala 1944 gjorde de sitt genombrott och kallades "Småsofior" då de i Oslo vid en uppvisning senare fick benämningen "Solflickorna". Flickorna gjorde stor succé och dess ledare var Inga Björk. 

Detta var lite historik om KGF´s uppkomst. Föreningens verksamhet har varit i gång i över 90 år och det skulle bli en diger läsning att räkna upp alla viktiga händelser genom åren. Men här har ni fått läsa en del av föreningens berättelse fram till modern tid.

 
 
I SAMARBETE MED
VI ÄR CERTIFIERADE
VÅRA SPONSORER